Układ napędowy samochodu, co to w ogóle jest?

WIADOMOŚCI WSTĘPNE Silnik napędza koła jezdne samochodu za pośrednictwem odpowiednio skonstruowanych mechanizmów, które tworzą tzw. układ napędowy samochodu. Schemat typowego układu napędowego samochodu pokazany jest na rysunku 1. Silnik 1 umieszczony jest tu w przodzie samochodu, zaś jezdne koła napędowe 8 (połączone z wałem silnika) w tyle. Mechanizmy napędowe można tu podzielić na dwie grupy.… Read More »

Układ i działanie instalacji paliwowej silników wysokoprężnych

UKŁAD I DZIAŁANIE INSTALACJI PALIWOWEJ Paliwo wtryskiwane do cylindra silnika wysokoprężnego zapala się wskutek zmieszania z silnie nagrzanym sprężonym powietrzem, które wypełnia przestrzeń ponad tłokiem. Dawka oleju napędowego musi przy tym znaleźć się we wnętrzu komory spalania w ściśle określonym czasie. Rozpylane w cylindrze ilości paliwa powinny być właściwie dobrane do chwilowych warunków pracy silnika… Read More »

Sterowanie skrzynią biegów

Sterowanie skrzynką biegów Kierowca zmienia biegi posługując się dźwignią przełączającą zwaną dźwignią zmiany biegów. Najczęściej, zwłaszcza w samochodach ciężarowych, dźwignia znajduje się obok siedzenia kierowcy. Dźwignia ta osadzona jest za pomocą przegubu kulowego wbudowanego w pokrywie skrzynki biegów. Wychylając dźwignię prostopadle do osi wału napędowego kierowca wsuwa dolny koniec dźwigni w wycięcie widełek mechanizmu zmiany… Read More »

Stabilizatory samochodowe. Co to jest?

Stabilizatory Na zakręcający samochód działają siły odśrodkowe, które powodują przechylanie nadwozia na zewnętrzną stronę (od środka skrętu samochodu na zewnątrz). Dotyczy to przede wszystkim samochodów osobowych, które osiągają większe prędkości i mają bardziej elastyczne zawieszenie niż samochody ciężarowe. Bowiem im elastyczniejsze jest zawieszenie, tym silniej przechylać się będzie nadwozie samochodu na zakręcie. Aby zmniejszyć stopień… Read More »

Sprzęgło samochodowe co to jest?

SPRZĘGŁO Przeznaczenie sprzęgła Sprzęgło przenosi napęd z silnika do skrzynki biegów. Zależnie od potrzeby rozłącza ono lub łączy wał korbowy silnika z wałem sprzęgłowym skrzynki biegów. Gdy sprzęgło jest włączone, wymienione wały są złączane ze sobą. Przy zmianie przekładni w skrzynce biegów czyli przy tzw. zmianie biegu trzeba sprzęgło wyłączać, czyli odłączać wał korbowy silnika… Read More »

Skrzynia rozdzielacza

Skrzynka rozdzielcza Samochody o dużej ładowności oraz pojazdy terenowe mają zwykle dwa lub więcej mostów napędowych. Samochody takie wyposaża się w rozdzielacze, które przekazują napęd na poszczególne mosty. Skrzynkę rozdzielczą sprzęga się bezpośrednio ze skrzynką biegów lub umieszcza się w pewnej od niej odległości. W drugim przypadku skrzynkę biegów łączy się ze skrzynką rozdzielczą za… Read More »

Skrzynia biegów – zasada działania.

SKRZYNIA BIEGÓW Budowa skrzynki biegów Najprostszą przekładnią, która zwiększa lub zmniejsza w określonym stosunku przenoszony moment obrotowy, tworzą dwa zazębione ze sobą koła zębate 2 i 3. Ponieważ koło 3 ma większą średnicę niż koło 2, więc połączony z nim wał 4 obraca się wolniej niż wał 1. Równocześnie zdolny on jest do pokonania większego… Read More »

Rama samochodowa – jak to jest zrobione?

RAMA SAMOCHODOWA Wszystkie zespoły i mechanizmy tworzące samochód muszą zajmować względem siebie określone położenie. Każdy pojazd samochodowy ma więc pewien zespół, który wiąże w jedną całość wszystkie jego zespoły i mechanizmy składowe. Takim zespołem, stanowiącym szkielet całego samochodu, jest zazwyczaj tzw. rama. Na ramie osadzone jest nadwozie mieszczące pasażerów lub przewożone przedmioty. Podczas ruchu samochodu… Read More »

Przewody paliwa i ich funkcje

PRZEWODY PALIWA Podzespoły instalacji paliwowej silnika wysokoprężnego połączone są ze sobą specjalnymi przewodami, które muszą spełniać określone wymagania techniczne. Ze względu na największe ciśnienie robocze, jakie panuje w nich podczas przepływu paliwa, przewody dzieli się zazwyczaj na niskiego i wysokiego ciśnienia. Do przewodów niskiego ciśnienia zalicza się wszystkie przewody układu zasilania oraz przewody nadmiarowe w… Read More »

Przekładnia kierownicza co to naprawdę jest?

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Przekładnia kierownicza jest to mechanizm zamieniający ruch obrotowy koła kierownicy na ruch ramienia przekładni. Przełożenia w przekładniach kierowniczych są na ogół dość znaczne, gdyż siła działająca na drążku podłużnym powinna być wielokrotnie większa niż siła przyłożona na kole kierowniczym. Dzięki temu kierowanie nawet dość ciężkim samochodem nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Przekładnie kierownicze… Read More »